Minnesceremoni Srebrenica 2018-07-11

APU Network i samarbete med BHRF – BiH Riksförbund; BHKRF – BiH Kvinnoriksförbund BHUF – BiH Ungdomsförbund BHKR – BiH  Riksförbund och BHSSZ – BiH Svenska kvinnoförbund

Organiserade  minnesstund efter folkmordet i Srebrenica 1995 för att minnas alla de oskyldiga barn, kvinnor och män som brutalt blev mördade i ett av värsta folkmord i Europa 1995.

Minnesstund uppmärksammades även av Klix.ba

Syftet är att hedra offren och påminna om detta folkmord som har skett mitt i Europa under 90-talet. Detta genom att lyfta fram vikten av att fortsatta arbete med demokratiska processer i och utanför Bosnien och Hercegovina. Vi vill slå till ytterligare ett slag för jämlikhet för alla dess medborgare, oavsett bakgrund eller trosuppfattning, för att skapa ett samhälle som präglas av mänskliga rättigheter, tolerans och respekt för varandra.

Minnestunden är en viktig led för ett fortsatt aktivt arbete för människors lika värde enligt demokratiska principer och lärdom för kommande generationen om nationalismens yttersta konsekvenser.

Vid detta tillfälle organiserades ett kort program med föreläsare från Bosnien och Hercegovina och Sverige  /Edvin Kanka Cudic och Alen Musaefendic /samt spelades en scenkonst av Amela Gazic Mistric i regi av Mirsad Begovic  , i  ett närvaro av representanter från Bosnien och Hercegovina Ambassad i Stockholm som en del i den långa försoningsprocessen.

Minnesceremonin har  avslutats med att alla närvarande lägger vita liljor i vatten i Nybroviken för att hedra alla de oskyldig mördade människorna.

Minnesceremonin ägde  rum vid Raoul Wallenbergs Torg i Stockholm,