APU Network samarbetar med intresseorganisationer, myndigheter samt andra aktörer, såväl i Sverige som i Bosnien-Hercegovina.

Några av dessa är Bosniska Ambassaden i Stockholm, CLDD i Bosnien-Hercegovina (Centers for Local Development and Diaspora), Svenska Ambassaden i Sarajevo, SIDA, Departementet för humanitära frågor och flyktingar i Bosnien-Hercegovina, Bosniska föreningen Neretva och därtill en rad andra aktörer.

Vidare har APU Network etablerat samarbete med andra liknande organisationer i andra världsdelar som t ex med Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences (BHAAS) i USA , Collegium Bosniacum i Wien, Österrike och 5 million friends of BiH, globalt. 

Sponsorer

Det är genom våra sponsorer och deras generösa stöd (ekonomiskt eller på annat sätt) som vi får förutsättningar för att genomföra många av våra aktiviteter och projekt.

Är Ni intresserade av att vara partner eller sponsor är ni välkomna att höra av er! Ta kontakt med oss via [email protected]