Bra grund i modersmålet ger goda förutsättningar att lättare lära sig andra språk. Utöver det är det viktigt för tvåspråkiga barn att känna en trygghet i att behärska och vidareutveckla språken man hör i sin närmiljö. Därför har vi i  samarbete med studieförbundet Sensus startat studiecirkeln APU Lek och Lär bosniska för barn och ungdomar.

Studiecirkeln grundar sig på pedagogik från svensk och bosnisk skola, med fokus på tvåspråkighet, konst och historia. Lektionerna leds av behöriga hemspråkslärare som är alla är medlemmar i APU Network och jobbar tillsammans på att ta fram kursmaterial som uppmanar till lärande under lekande former. Mer information  hittar du på facebooks eventsida. Vid frågor eller om du vill anmäla ditt barn till studiecirkeln, välkommen att kontakta oss på bosanskaskola@apunetwork.net