Diasporans engagemang för Bosnien-Hercegovinas ekonomiska utveckling

Seminariet:

Diasporans ökade engagemang för Bosnien-Hercegovinas ekonomiska utveckling: Utmaningar och möjligheter.

Lördagen den 4 juni 2016 kl. 12:30 – 18:00 arrangerar APU Network i samarbete med  Restart.ba, Göteborgs Universitet, Västsvenska Handelskammaren samt Bosnien-Hercegovinas Ambassaden i Sverige, ett halvdagsseminarium om entreprenörskap i Bosnien och Hercegovina. Fokus ligger på möjligheterna att etablera verksamhet i Bosnien Hercegovina och därmed också bidra till Bosnien-Hercegovinas ekonomiska utveckling.

Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att starta och driva ett företag i Bosnien och Hercegovina, oavsett om det sker genom fysiskt flytt till landet eller på distans. Det vänder sig även till dem som redan har ett företag i Sverige och vill etablera sig på den bosnisk och hercegovinas marknaden.

Vi har glädjen att denna dag ha med oss företag vars grundare har återvänt till Bosnien och Hercegovina från Sverige och som idag driver framgångsrikt sina verksamheter, men även företag som har direkt eller indirekt anknytning genom sina verksamheter med Bosnien och Hercegovina.

Våra talare kommer att dela med sig av sina erfarenheter och även vara tillgängliga för samtal med intresserade deltagare.

Seminariet hålls på Västsvenska Handelskammaren, i centrala Göteborg på adressen:

Parkgatan 49, 411 38 Göteborg (bredvid Gamla Ullevi).

Efter seminariet finns det möjlighet för de som vill följa med på middag med våra gäster och arrangörer (ca 18:30).

Agenda:

12.30-13.00 Samling
13.00-13.30 Inledande ord & APU Network + Västsvenska handelskammare
13.30-13.50 Himzo Music, Softhouse
13.50-14.10 Sanela Cagalj, Zinkteknik AB

30 min paus med fika/frukt

14.50-15.10 Adnan Hadzic – Turboservis B-H // Swedish Bosnian Biz Club
15.10-15.30 Restart
15.30-15.50 Göteborgs Universitet
15.50-16.30 Frågor och diskussion (paneldebatt APU, Restart och företagare)
16.30-17.30 Mingel med alla/mässa

17.30 Middag för företagare och gäster som har anmälts sig!

Middagen bekostar man själv.

Läs mer om eventet och anmäl dig via:

https://simplesignup.se/event/77349

Behöver du mer information skicka e-mail:

[email protected]