Så här fungerar APU Network

Allt arbete i APU Network bedrivs ideellt av vår styrelse samt våra medlemmar. Det är tack vare detta engagemang som vi kan åstadkomma resultat. Organisatoriskt består vi av en styrelse och ett projektkontor (Project Office). 

Styrelsens roll är att arbeta med långsiktiga strategiska frågor samt utveckling av nätverket. Vidare är styrelsens roll att ge stöd till samtliga projekt som görs inom ramen för APU Network. Styrelsen består av fem ordinare ledamöter samt två suppleanter. 

Project Office driver operativt alla våra projekt. Här följer vi upp alla våra pågående projekt och fördelar arbetet för kommande initativ. Här (hyperlink till fliken Projektbank) kan du läsa mer om arbetet i Project Office. 

APU Network Styrelse

Merima Čolak

Merima Čolak

Ordförande
Enis Živalj

Enis Živalj

Vice Ordförande

Dzanina Karic

Dzanina Karic

Kommunikationsansvarig
Arijana Mandic

Arijana Mandic

Kassör
Fatima Djulepa

Fatima Djulepa

Anes Solakovic

Anes Solakovic

Suppleant
Merima Hadzimesic

Merima Hadzimesic

Suppleant