Så här fungerar APU Network

Allt arbete i APU Network bedrivs ideellt av våra medlemmar som gör en stor insats genom att bidra med sin tid och kunskaper. Det är tack vare detta engagemang som vi kan åstadkomma resultat. Organisatoriskt består vi  av en styrelse , ett projektkontor (Project Office) som operativt driver alla våra projekt samt olika fokusområden där APUs aktiva medlemmar bidrar med olika initiativ och projekt.

  • APU Styrelse

Styrelsen 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter och leder och utvecklar APU Network. Varje styrelsemedlem har också bestämda funktioner för att på bästa sätt stödja våra fokusområden.

  • Project Office

Projektkontoret är navet i vårt operativa arbete och där vi arbetar oftast i projektform. Här följer vi upp alla våra pågående projekt och fördelar arbetet för kommande initiativ. Arbetet drivs av projektkontorets koordinatiorer.

I projektgrupperna jobbar våra aktiva medlemmar och representanter från våra samarbetspartners. Här kan du läsa om några av våra avslutade och kommande projekt. Är du intresserad av att veta mer om hur du kan bidra? Kontakta oss på info@apunetwork.net

  • APU Fokusområden

För varje fokusområde ansvarar en koordinator, som tillsammans med sin stödperson från styrelsen säkrar att vi arbetar med rätt saker utifrån medlemmarnas önskemål och i enlighet med APU Networks mission.

APU Network Styrelse

Arijana Mandic

Arijana Mandic

Ekonomi

E-mail: arijana.mandic@apunetwork.net

Vernesa Cutuk

Vernesa Cutuk

Marketing

E-mail: vernesa.cutuk@apunetwork.net

Haris Celik

Haris Celik

Syrelsledamot

E-mail: haris.celik@apunetwork.net

Adnan Mahmutovic

Adnan Mahmutovic

Producent

E-mail: adnan.mahmutovic@apunetwork.net

Anes Solakovic

Anes Solakovic

APU pahulja

E-mail: anes.solakovic@apunetwork.net