Från KTHs klassrum och vidare

I början av 2000-talet vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm började entusiastiska studenter, med rötter i Bosnien-Hercegovina, att umgås och diskutera olika former av aktiviteter i syfte att generera nya idéer och projekt. En av dessa idéer blev eventet ”Entreprenörskap i Bosnien-Hercegovina” ur vilket kom en ännu större idé:

  • Att skapa ett aktivt nätverk av unga människor i Sverige för att främja bosniersvenska intressen, i såväl Sverige som i Bosnien-Hercegovina.

Månaderna efter föddes APU Network. Namnet APU är en bosnisk akronym för Akademija (akademi), Poduzetnistvo (entreprenörskap) och Umjetnost (konst och kultur), vilket var de områden man valde att jobba med. Ordet Network valdes för att återspegla arbetssättet: transparent, dynamiskt, socialt, flexibelt och effektivt.

Vi jobbar fortfarande med samma frågor och numera har vi även lagt till sport som ytterligare ett fokusområde i vårt arbete.

KTH