Inom ramen för entreprenörskap stödjer vi bosniersvenska företagare och anställda i syfte att öka entreprenörssamarbeten mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina. Här fokuserar vi på enskilda personer och företag med intresse och engagemang av att utveckla och förstärka banden mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina.

Som en del av detta arbete ingår vi gärna samarbeten med andra som stödjer våra värderingar. Vi förmedlar och stödjer även medborgare i Bosnien-Hercegovina som hör av sig till oss med projekt som går i linje med något av våra fokusområden.

Vi lägger stort fokus på att lyfta de företag som brinner för och har intresse av att vara verksamma i Sverige och Bosnien-Hercegovina. Vi vill med detta arbete: 

  • Erbjuda företag möjligheten att markandsföra produkter och tjänster
  • Skapa gemensamt forum med andra företagare för kunskapsutbyte och gemensam lobby för intressefrågor
  • Bidra till ökad tillväxt för företagen

Långsiktighet, transparens och win-win relationer är våra ledord.

Är du företagare och intresserad av att komma i kontakt med oss, kontakta oss gärna via [email protected]