Prijavite se na Scout Summer Camp BiH 2023

Odred Izviđača ”Visoko” u BiH, u saradnji sa APU Mrežom i IZB Göteborg organizira desetodnevni ljetni kamp u Bosni i Hercegovini za djecu i roditelje nastanjene u Švedskoj, a koji su porijeklom iz BiH.

Jedan od ciljeva kampa je i osnaživanje prijateljstva između članova odreda izviđača ”Visoko” i prijatelja iz Švedske, kroz zajedničke aktivnosti i posjetama značajnim mjestima u BiH.

Scout Summer Camp će biti održan od 2. do 12. jula 2023. godine u Visokom i na Boračkom jezeru!

PRIJAVE SU OTVORENE DO 25. MAJA 2023. GODINE

Tokom aktivnosti učesnici će

• obići grad Visoko i posjetiti Mile i druge znamenitosti u gradu,

• obići znamenitosti u Travniku i Jajcu

• posjetiti Sarajevo

• kroz jednodnevni izlet obići okolinu Visokog, tunela na Ravnama (piramide)

• obići značajna mjesta u Konjicu, Jablanici i Mostaru

• kroz jednodnevni pješački izlet provesti dan na Neretvi sa kupanjem u istoj

• jednodnevni rafting niz Neretvu

• kroz sve aktivnosti će se sprovoditi i IZVIĐAČKI PROGRAM

CIJENA

Uplatu kotizacije na račun Odreda izviđača ”Visoko” je potrebno izvršiti u periodu od 28. maja do 5. juna sa podacima navednim u prijavi za aktivnost. Uplatom koatizacije učesnik potvrđuje svoje prisustvo na aktivnosti. Cijena kotizacije za učesnike je 750 EURA ili u protiv vrijednosti u KM, na računu Odreda (troškove prijenosa sredstava na račun Odreda snose učesnici). U slučaju da broj prijavljenih bude manji od planiranog, organizator zadržava pravo da promijeni koncept ili otkaže ljetni kamp za drugi termin, o čemu će svi prijavljeni biti obaviješteni prije uplate koatizacije.

Pravo učešća imaju

• osobe starosti 12+ godina i

• osobe mlađe od 12 uz pratnju min. jednog roditelja

Više informacija i prijave

Posljednji informativni sastanak će biti održan 23. maja 2023. godine ONLINE, od 18:00 do 19:00.
Više informacija također možete pronaći u brošuri ispod, ili nam poslati upit na e-mail: [email protected]

Više o Odredu Izviđača "Visoko"
Više o IZB Göteborg