Organizator – Odred izviđača “Visoko” u saradnji sa APU Mrežom i IZ Götebrog (1)