Bästa APU Medlem,

Söndag 12 maj kl. 11-15:00, i Clarion Hotell Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 111 20 Stockholm, kommer hållas APU årsstämma.


Detta är ett bra tillfälle för alla medlemmar att höra APU Networks övergripande nuläge och påverka organisationen inriktning.

På kommande årsstämma kommer val av nya ordförande, suppleant och revisorer att genomföras.

Du kan också lämna in din motion senast den 28 april 2019.

Senast den 3 maj 2019 kommer underlag till årsstämma att skickas till medlemmar.

Enligt stadgar bör medlemsavgiften för det aktuella året vara inbetald senast slutet av mars.

Medlemsavgiften som betalas in efter den 3 maj är giltigt men dessa medlemmar kommer inte ha möjlighet att rösta vid föreningsstämman.

En motion bör handla om föreningens inriktning, strategi eller andra övergripande frågor som berör många medlemmar. Det kan t.ex. handla om att utveckling av nya samarbetsformer inom de fokusområden eller om att föreningen ska ta fram en strategisk plan för att arbeta med en speciell fråga.

Så här skriver du en motion:

  • Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Obs! Handlar det om flera olika ämnen bör du skriva en motion per ämne.
  • Beskriv nuläget och problemet/behovet.
  • Beskriv ditt förslag till lösning och dina argument för förslaget. Komplettera gärna med ett kostnadsförslag om det är möjligt. Avsluta med ditt och eventuella medmotionärers namn och datera motionen.Lämna in på något av följande sätt:
    – Maila till [email protected] och  [email protected]
    – Posta till APU Network föreningen, APU Network, Box 667, 114 79 Stockholm.
    Vi behöver ditt förslag senast 03 maj 24.00.

Vad händer sen?

Styrelsen svarar på alla motioner och föreslår beslut till årsmötet. Svaren skickas med övrigt underlag till årsstämman. Om styrelsens förslag skiljer sig från ditt bör du vara på plats och motivera ditt förslag på årsmötet. Du kan också ordna så att någon annan är på plats i ditt ställe. Det är medlemmarna som är närvarande på årsmötet som tar beslut om varje motion.

Viktiga document:

Med vänlig hälsning,
Styrelse APU Network