VitaBandDagen

Bakgrund för VitaBandDagen i staden Prijedor, Bosnien och Hercegovina

#JerMeSeTice
Under kriget i Bosnien och Hercegovina, beordrade de serbiska myndigheterna i staden Prijedor, stadens ickeserbiska den 31: a maj 1992 alla icke serber, företrädesvis muslimska (bosniakiska) och katolska (kroatiska) befolkning att bära vita band runt armarna och att märka sina hem med vita flaggor.
Syftet var att synliggöra de som senare skulle bli offer för den etniska rensningen i staden. Under krigsåren 1992-1995 fördrevs fler än 53 000 ickeserber från sina hem. Fler än 31 000 hamnade i etniska fångläger som Keraterm, Omarska och Trnopolje där människor dagligen utsattes för våld och övergrepp.

3176 civila, varav 256 kvinnor och 102 barn dödades.

Den 31: a maj är internationella dagen för att hedra alla offer, för att påminna världen om att ondskan finns och att den inte är besegrad. De vita banden som bosniska muslimer och katoliker tvingades att bära under kriget i staden Prijedor var en av konsekvenserna av den fobi som dominerade den serbiska nationalismen i Bosnien och Hercegovina under 90-talet.

Vitabanden i Prijedor är inte bara berättelsen om förödmjukelse, övergrepp och att bli förminskad till enbart sin etnicitet, utan också om grannar, vänner, människor som såg detta och lät det fortgå.
Stegen från empati till likgiltighet, från misstro till hat och från hat till våld är ofta mindre och enklare att göra än vad vi anar. Rättvisa betyder inte bara att förbrytarna straffas. Rättvisa är att offren behandlas värdigt och att världen inte blundar mer.
#JerMeSeTice

Mer info och kontinuerliga uppdateringar hittar ni här.