APU Network organiserar föreläsning på temat Vikten av kunskaper i modersmålet

APU Network med stöd av studieförbundet Sensus, organiserar föreläsning på temat ”Vikten av kunskaper i modersmålet”. I samband med föreläsningen kommer boken ”Guide för bosniska/kroatiska/serbiska med grammatiska grunder”, utgiven av Språkinstitutet i Sarajevo att presenteras.

Boken är ämnad att underlätta modersmålsundervisningen utanför Bosnien och Hercegovinas gränser.

Tillsammans med följande gäster kommer vi att samtala om vikten av modersmålet och förusättningaratt genomföra kvalitativ modersmålsundervisning utifrån perspektiv från elever, lärare och insitutioner:

  • Azra Jelacic, ordförande för bosnien-hercegoviniska Riksförbund i Sverige
  • Professor Muhidin Colic, Språkinstitutet i Sarajevo Modersmålslärare
    • Främjande av läroböcker stavning manuell bosniska / kroatiska / serbiska språket med grunderna i grammatik  / Pravopisni prirucnik
  • Dzeneta Bradaric med elever  Arvin Claus , Melissa Sosa , Hanna och Hamza Suvalija.
    • Vad tycker eleverna om vikten av modersmålet ?
  • APU Network om initiativet ”Lek och Lär på bosniska” för barn 4-8 år

Platser är begränsade så vänligen OSA så snart som möjligt genom att registrera dig här :

http://simplesignup.se/event/75558

Välkomna!

APU Network