APU Network kallar alla medlemmar till Årsstämman

Hej alla APU Network medlemmar!

APU Network valberedning har påbörjat arbetet med att förbereda val av ordinarie ledamöter och suppleanter till APU Network styrelse.

Vi kommer att välja 4 personer som ska ersätta nuvarande ordförande, viceordförande samt 2 suppleanter.
Valen äger rum vid Årsstämman 21 maj 2016.
Årsstämman är vårt högsta beslutande organ där du som betalande medlem har en röst. Även om man inte har rösträtt vid stämman – är den som är intresserad hjärtligt välkommen.

Årsstämman ger dig som är APU Network medlem ett möjlighet att påverka vårt arbete och även att träffa andra medlemmar.
APU Network delar upp medlemskap på betalande och icke-betalande. Beroende på om man väljer att vara betalande eller icke-betalande medlem, så är det valet som bestämmer vilka rättigheter en medlem har inom APU Network.

På årsstämman kommer vi att presentera resultat och lärdomar från det gångna årets verksamhet samt besluta om vilka som ska ingå i styrelsen.

Valberedningen inbjuder samtliga APU Network medlemmar att nominera kandidater till styrelse. Du kan föreslå dig själv eller någon annan. Det är viktigt att påminna om att arbetet är ideellt och kräver stort intresse och engagemanget.

Tid: Lördagen den 21 maj 2016 kl 13:00
Plats: Drottninggatan 29, Stockholm.

Skicka din nominering med kort beskrivning senast 15 april 2016 till [email protected]
Samtliga APU Networks medlemmar är valbara.
Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och villiga att kandidera.
Skicka gärna mail till [email protected]

Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen per mail enligt nedan
[email protected]

Vi ser fram emot att ses den 21 maj.

Hjärtligt välkomna!

APU Network team