Språket som integrerad del av identiteten

Tisdagen 21. februari uppmärksammade APU Network (Väst) i samarbete med NBV internationella modersmålsdagen. Dagen till ära hölls framför ett 70-tal åhörare föreläsningen med temat ”Vi talar bosniska” av föreläsare Tifa Osmanbegovic, lärare i bosniska språket vid Språkcentrum i Göteborg och Amela Isanovic, magister i bosniska språkets historia.

Efter ett lyckat seminarium förra året som presenterade möjligheter och utmaningar avseende bosnien-hercegoviniska diasporans påverkan på ekonomin i Bosnien och Hercegovina, var det nu dags för en ny föreläsning med APU Network Väst, denna gång med helt nytta tema: Språket som en inneboende del av varje individ och språkets bevarande är nära sammanflätat med bevarande av identiteten.

Bosnier-hercegovinier i Sverige möts ständigt av frågan: Hur bevara och vårda modersmålet? Bosniska är ett av tre officiella språken i Bosnien och Hercegovina men även ett de vanligast förekommande bland bosnien-hercegovinska invandrare i Sverige. Föreläsningens mål var därför att presentera den historiska kontinuiteten av bosniska språket, betydelsen av att vårda sitt modersmål, tvåspråkighet och möjligheter som det svenska utbildningssystemet erbjuder.

Föresläraren Amela Isanovic framhöll att föräldrarna gör sisyfosarbete då de lär ut modersmålet till sina barn och att det är just föräldrarnas men även var och ens eget ansvar att bidra till bevarandet av bosniska språket. ”Behovet av sådana här forum är tydligt, det kan vi se genom antal åhörare ikväll. Det gläder mig att lyssna på en infromativ föreläsning liksom den här” – sa Samira Ajanovic, en av besökarna. Föreläsningen är bara en av rad aktiviteter avseende långsiktig utlärning av modersmålet inom APU Network. I Stockholm håller APU Network i samarbete med Sensus aktiviteter för barn med målet att ge en första positiv plattform för bosniska och tvåspråkighet, Lek och Lär Bosniska.

Rätten till utbildning och modersmål är en av grundläggande mänskliga rättigheter. I det syftet och i enlighet med UNESCO:s beslut i början på 2000.talet, uppmärksammar organisationer och individer runt om i världen den internationella modersmålsdagen. Genom denna föreläsning har även APU Network nu för första gången anslutits till att uppmärksamma denna dag.