Bästa APU Medlem,

Lördag 28 april kl. 11-15:00 på IOGR- NTO huset, Gammelgårdsvägen 38, 112 64 Stockholm kommer hållas APU årsstämma.

Detta är ett bra tillfälle för alla medlemmar att höra APU Networks övergripande nuläge och påverka organisationen inriktning.

Är du intereserad att medverka i APU Networks styrelse eller i valberedningsarbete ? I så ett fall behöver du att skicka din interessanmälan (länk till document) till valberedningen ([email protected], [email protected]) senast den 28 mars 2018.

Du kan också lämna in din motion (länk till förmuläret) senast den 01 april 2018.

Senast den 21 april 2018 kommer underlag till årsstämma att sickas till medlemmar.

Enligt stadgar bör medlemsavgiften för det aktuella året vara inbetald senast slutet av mars.

Däremot, på grund av att en valberedning hålls i år kommer medlemmar som betalar medlemsavgiften senast den 21/4 att ha möjlighet att rösta vid föreningsstämman.

Medlemsavgiften som betalas in efter den 21/ är giltigt men dessa medlemmar kommer inte ha möjlighet att rösta vid föreningsstämman.

En motion bör handla om föreningens inriktning, strategi eller andra övergripande frågor som berör många medlemmar. Det kan t.ex. handla om att utveckling av nya samarbetsformer inom de fokusområden eller om att föreningen ska ta fram en strategisk plan för att arbeta med en speciell fråga.

Så här skriver du en motion:

 • Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Obs! Handlar det om flera olika ämnen bör du skriva en motion per ämne.
 • Beskriv nuläget och problemet/behovet.
 • Beskriv ditt förslag till lösning och dina argument för förslaget. Komplettera gärna med ett kostnadsförslag om det är möjligt. Avsluta med ditt och eventuella medmotionärers namn och datera motionen.Lämna in på något av följande sätt:
  – Lämna in motion direkt här (länk till förmuläret)
  – Maila till [email protected]
  – Posta till APU Network föreningen, Bergslagsvägen 74, 16855 Bromma.
  Vi behöver ditt förslag senast 01 april 24.00.

Vad händer sen?

Styrelsen svarar på alla motioner och föreslår beslut till årsmötet. Svaren skickas med övrigt underlag till årsstämman. Om styrelsens förslag skiljer sig från ditt bör du vara på plats och motivera ditt förslag på årsmötet, lördag 28 april på IOGR- NTO huset, Gammelgårdsvägen 38, 112 64 Stockholm. Du kan också ordna så att någon annan är på plats i ditt ställe. Det är medlemmarna som är närvarande på årsmötet som tar beslut om varje motion.

Viktiga document:

Med vänlig hälsning,
Styrelse APU Network