Dagordning APU Networks årsstämma 2018

APU Network stadgar 2017

APU Networks Årsplan 2018

APU Network Årsredovisning _2018-04-28

Motion 1 Förslag till revidering Paragraf 5

Motion 2 Förslag till revidering Paragraf 9

Motion 3 Förslag till revidering Paragraf 9.2

Motion 4 Förslag till revidering Paragraf 11.2

Motion 5 Förslag till revidering Paragraf 9.2

Motion 6 Förslag till revidering Paragraf 9.2

Motion 7 Förslag till revidering Paragraf 11.2

Valberedning rapport

APU årsstämma 2018 omröstning

Styrelsens ställningstagande kring föreslagna motioner 2018