Goda kunskaper i modersmålet gör oss smartare

Flerspråkiga barn som har goda kunskaper i sitt modersmål lär sig lättare andra språk. Utöver det, bidrar goda kunskaper i modersmålet till en överlag bättre inlärningsutveckling hos barn. De rådande utmaningarna som finns i både att väcka intresse hos barn och ungdomar att lära sig modersmålet och hur modersmålsundervisningen är organiserad, kan hanteras genom ett bättre samarbete mellan olika parter – staten, institutioner, skolan och inte minst familjen.

Detta var några av insikterna som togs upp på föreläsningen och samtalet kring ”Vikten av kunskaper i modersmålet” fredagen 8:e april, organiserat av APU Network och studieförbundet Sensus, modererad av Vernisa Rejhan.

Föreläsningen tog fasta på att kunskaperna i modersmålet hos flerspråkiga barn och ungdomar är ett delat ansvar där alla behöver hjälpas åt att utveckla förutsättningar för god modersmålsinlärning. Inbjudna gäster presenterade därför olika infallsvinklar på temat:

Muhidin Colic, samarbetspartner till Språkinstitutet i Sarajevo presenterade boken ”Guide för bosniska/kroatiska/serbiska med grammatiska grunder”.  Boken är ämnad att underlätta modersmålsundervisningen utanför Bosnien och Hercegovinas gränser.

Azra Jelacic, ordförande för bosnien-hercegoviniska Riksförbund i Sverige, resonerade om utmaningar framöver utifrån riksförbundets erfarenheter och arbete med modersmålsundervisningen under de senaste 20 åren.

Denis Tajic, processledare och lärare vid Södertäljekommun vid modersmålsenheten, presenterade ett forskarperspektiv på temat och varför det är viktigt att kunna sitt modersmål.

Edina Hadzimujic och Emina Pasic, projektkoordinatorer för APU Networks initiativ ”Lek och Lär på bosniska” för barn 6-9 år, berättade om behovet och vikten av att ge barn i denna ålder ett lekfullt forum för att utveckla modersmålskunskaper.

 

Gästpanelen förgylldes av elever som idag har läser bosniska i Stockholmsregionen. Tillsammans med sin lärare Dzeneta Bradaric, berättade eleverna varför de tycker att det är viktigt att kunna sitt modersmål. Elevpanelen bestod av: Hanna och Hamza Suvalija ( klass 1 och 3), Emin Mulisic och Adna Mulisic ( klass 7) Selma Rezagic (klass 8), Arvin Mraz (klass 9) och Melissa Sose (gymnasiet).

Föreläsningen avslutades med ett gemensamt samtal med många intressanta frågor från publiken och förslag till vidare utveckling av förutsättningar för att öka kunskaper i modersmålet.

Vi tackar alla gäster och deltagare och ser fram emot ökat samarbete i det kommande arbetet på temat.