Minnesceremoni Srebrenica

APU Network i samarbete med :  BHRF – BiH Riksförbund, BHKRF – BiH Kvinnoriksförbund , BHUF – BiH Ungdomsförbund och BHSKF -Bosniskhercegovinsk – Svenska kvinnoförbundet organiserar minnesstund efter folkmordet i Srebrenica 1995 för att minnas alla de oskyldiga barn, kvinnor och män som brutalt blev mördade i ett av värsta folkmord i Europa 1995.

Syftet är att hedra 8372 brutalt mördade personer och påminna om detta folkmord som har skett mitt i Europa under 90-talet. Detta genom att lyfta fram vikten av att fortsatta arbete med demokratiska processer i och utanför Bosnien och Hercegovina. Vi vill slå till ytterligare ett slag för jämlikhet för alla dess medborgare, oavsett bakgrund eller trosuppfattning, för att skapa ett samhälle som präglas av mänskliga rättigheter, tolerans och respekt för varandra.

Minnestunden är en viktig led för ett fortsatt aktivt arbete för människors lika värde enligt demokratiska principer och lärdom för kommande generationen om nationalismens yttersta konsekvenser.

Vid detta tillfälle organiseras ett kort program med föreläsare från Bosnien och Hercegovina och Sverige i närvaro av representanter från Bosnien och Hercegovina Ambassad i Stockholm som en del i den långa försoningsprocessen. Minnesceremonin kommer att avslutas med att alla närvarande lägger vita liljor i vatten i Nybroviken för att hedra alla de oskyldig mördade människorna.

TID OCH PLATS:
Minnesceremonin äger rum vid Raoul Wallenbergs Torg i Stockholm, den 11 juli 2018 kl. 18:00-19:00.

17:15 – 18:00  Deltagarna i evenemanget kommer  

PROGRAM :
18.00 – Minnesstund inledes med  tyst minut
18:01 –  Sång /Larisa Poje med grupp /
18.05 – Inledningstal /Värd för manifstation /Amela  Gazic Mistric/
18.08 –  Alen Musaefendic politisk analytiker, nationalekonom, politiker , kandidat till
riksdagen för Centerpartiet
18:25 – Teater Srebrenica /huvudroll Amela Gazic Mistric  /Regissören  Mirsad  Begovica/
18:40 – Edvin Kanka Cudic /jurnalist och politolog ,människorättaktivist   och grundare av
Sarajevos förening för socijala söeskring och kommunikation (UDIK)h
18. 57- Srebrenica rop !!
19.00 – Minnesstund avslutas; Vita liljor läggs i Mälarens vatten i Nybroviken
19:15 – Deltagarna i evenemanget lämnar platsen

Välkomna att delta för att tillsammans visa motstånd mot nationalismen och intoleransen bland medborgare i både Bosnien och Hercegovina och Sverige.