Visioner för framtiden – Sverige och Bosnien-Hercegovinas handelspartnerskap 2018 och därefter

Andra rundabordssamtal om de möjligheter och utmaningar som svenska och bosniska företag i Bosnien Hercegovina  står inför, samordnas av Sveriges ambassad i BiH och APU Network Association

Utveckla handel och entreprenörskap i svenska-Bosnien-Hercegovina

6 juni 2018, klockan 10.00 – 14.00 Utrikeshandelskammaren, Sarajevo

Många individer från Bosnien och Hercegovina eller med familjebakgrund i Bosnien och Hercegovina upprätthåller starka band mellan våra två länder och samhällen och bidrar starkt till det bilaterala samarbetet mellan Bosnien och Hercegovina och Sverige.

Flera företag som drivs av svenskar med familjebakgrund i Bosnien och Hercegovina har etablerat sig i Bosnien och Hercegovina och har med sig erfarenheter från svensk industri och svensk marknader. Svenska-BiH-företagare och företag inom områden som livsmedelsförädling och jordbruk, tillverkning, metallgjutning, IT- och digitaliseringstjänster, marknadsanalys samt innovation har anpassat sig för  BiH-marknaden.

Svenska-BiH-företagen gynnas ofta av  kunskaper och nätverk mellan gränserna och bidrar till den ekonomiska utvecklingen i både Sverige och Bosnien och Hercegovina. Svenska-BiH-företag är ofta en drivkraft för handeln mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina och kan underlätta för investeringar och sysselsättning i både Bosnien och Hercegovina och Sverige. Nätverk bland personer med starka band mellan våra länder, inte minst APU Network, har öppnat nya möjligheter och kontakter för företagare och företag utan föregående närvaro och kunskap om biH-marknaden.

Sveriges ambassad i Bosnien och Hercegovina, i samarbete med Bosnien och Hercegovinas utrikeshandelskammare och APU Network, organiserade ett rundabordssamtal med målet att ta del av erfarenheterna från svenska och BiH entreprenörer och företag i Bosnien och Hercegovina. Vilka är de faktorer som påverkar en framgångsrik etablering i Bosnien och Hercegovina och vilka utmaningar har de haft (t.ex. tillgång till marknaden och konkurrenskraft, finansiering och investeringar, institutionella, rättsliga och politiska ramar)? Hur kan återstående hinder mötas med hjälp av tidigare erfarenhetern?

Syftet med rundbordet var att kartlägga befintliga åtgärder och initiativ för svenskt-bih-företagens bidrag till den ekonomiska utvecklingen i Bosnien och Hercegovina och att lära sig av erfarenheterna av sådana företag i Bosnien och Hercegovina som drivkraft för handeln mellan våra två länder.