APU mreža Vam želi sretan

 Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Dok obilježavamo ovaj dan, naša srca su puna divljenja prema bogatom naslijeđu i otpornom duhu koji definiraju naš identitet.
Neka Dan državnosti odzvanja skladnom simfonijom našeg kulturnog naslijeđa, inspirirajući saradnju i njegujući dublje uvažavanje blaga koje Bosnu i Hercegovinu čine zaista izuzetnom.

Moja jedina domovina zove se Bosna

Kroz mene teče bosansko srebro i zlato,

njene soli i njen ugalj, njeno željezo,

i nebrojene druge rude u mom su biću osnova.

Moja jedina domovina je Bosna

i drugačije nemore bit!

Kroz mene teče bosanski potok, bunar, vodica,

sve bosanske šume i nebo bosansko.

U mome biću osnova je i drugačije nemore bit!

Moja jedina domovina Bosna puna je mezarluka,

bezistana, turbeta, hamama u toplim ljudskim kućama.

Moja jedina domovina je Bosna

i drugačije nemore bit!

Moja domovina Bosna ukrašena je pletenicama djevojaka

i šamijama na dragim i mudrim glavama nena,

koje u glavi svojoj, kući svojoj i van nje nose, koje vide daleko, koje nose mudrost

i koje pred očima nemaju koprenu ko neki danas.

Moja jedina domovina zove se Bosna

i drugačije nemore biti!

Moja domovina Bosna puna je naučnika koji nose ahmedije,

puna je naučnika koje ne učimo u školama.

Bosanski naučnici žive u sokacima dalekima i nepoznatim.

Moja jedina domovina zove se Bosna

i drugačije nemore bit!

Moja je Bosna i avlija mi je bosanska i bunar u avliji bosanski

i trešnje ispred bunara bosanska je i ilduz i sekaik i zambak

i zumbul i miloduh, raja, latifica, kadifica, hažibeg,

bijela lipa u avliji i cvijet zvani Rutavi Suljo.

Sve je to moja Bosna.

I bosanska mi je svadba i večera

i na njoj japrak sarma, šišćevap, burek, sirnica, zeljanica,

tirit pita, hosaf, nišeste, paluze, gurabija, hurmašica.

Moji su bosanski sulbeti sa trideset i tri jela.

Moja jedina domovina je Bosna!

To je mihrab u koji se ne dira i ne dijeli se ono što je cijelo.

Moja jedina domovina je Bosna!

To je potvrđeno muhtarskim pečatom moga djeda i predjeda.

To je potvrđeno dimijama mojih tetaka,

šamijama i kerama na njima.

Moja jedina domovina je Bosna!

To je sihir. To je sihir na koji će naograjisati svako

ko joj dobro ne misli!

”Moja jedina domovina zove se Bosna”, Emir Hadžihafizbegović

Mi u APU Mreži slavimo našu kulturu i naslijeđe, umjetnike, poduzetnike, sportiste, naučnike i sve prijatelje Bosne i Hercegovine, koji doprinose njenom opstanku i uspjehu. Više o našem radu možete pronaći na:

Aktivitieter Aktuellt