APU Network satsar på samarbetet mellan Bosnien och Hercegovina och Sverige

Mer fokus på entreprenörskap kommer att läggas inom APU Network.  Målet är att hitta bra sätt för nätverkets medlemmar att stärka varandra och på så sätt bidra till ekonomiskt utbyte och samarbetet mellan Bosnien och Hercegovina och Sverige.

Vernisa Rejhan, ordförande i APU Network berättar:

Även om alla våra grenar är viktiga för nätverkets utveckling, kommer vi lägga extra fokus på entreprenörskap den kommande perioden. Detta utifrån de samtalen vi haft med våra medlemmar och behoven vi ser om kring oss i Sverige och i hemlandet. Det innebär bland annat att vi tittar på hur vi kan erbjuda svenska egenföretagare med bakgrund i Bosnien och Hercegovina bättre förutsättningar att samverka med varandra och bygga lojalitet med APU medlemmar, men även att ge verktyg till övriga medlemmar som idag är verksamma i olika branscher att kunna komma med investeringsidéer mellan våra två länder och driva dem vidare. Också viktigt att fortsätta låta företagsamhet genomsyra allt vi gör inom APU Network där våra projekt precis som hittills, bär merparten av sina egna kostnader.

APU Network i Göteborg, Malmö och Stockholm

Ett viktigt första steg är att koppla samman APU medlemmar i hela Sverige som har intresse i att stödja arbetet med att bidra till detta brobyggande mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina. Därför kommer det nu att finnas koordinatorer i flera städer inom Sverige för att skapa lokal närvaro: Hari Turcinhodzic för Göteborg, Ajla Timbrant för Stockholm och Himzo Music för Malmö. Tillsammans kommer de att jobba för att driva entreprenörskap i rätt riktning.

1 % av Sveriges befolkning

APU Networks styrka finns i bredden vi har hos våra medlemmar och framgångsfaktorn är att ta tillvara på vår samlade kompetens. Därför hölls i våras en workshop med egenföretagare i Stockholm för att ta reda på vad som är viktigt för denna grupp. I helgen hölls även ett introduktionsmöte i Malmö för att berätta mer om nätverket för nya medlemmar, men även lyssna in vilka behov finns i Malmö för att kunna svara på dem i det kommande arbetet.

”Vi utgör ca 1 % av befolkningen i Sverige och vi finns representerade i alla samhällsskikt från regering och stora korporationer till små och medelstora företag. Detta ger oss en enorm potential som kan verka för våra gemensamma intressen i Sverige, skapa möjligheter för samarbete mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina och bidra till positiv utveckling i Bosnien och Hercegovina” – säger Himzo Music, styrelsemedlem och övergripande sammanhållande för entreprenörskap inom APU Network

Efter sommarsemestern kommer ett liknande möte att hållas i Göteborg. Målet är att skapa en gemensam APU entreprenörsstrategi som vi kommer att berätta mer om under hösten.

Är du intresserad av att aktivera dig i arbetet, kontakta oss gärna på [email protected]