Seminarium om diasporans engagemang i BiH:s ekonomiska utveckling

Lördagen den 4 juni 2016 arrangerade APU Network i samarbete med Sida, Restart, Göteborgs Universitet och Väst Handelskammare ett halvdagsseminarium om entreprenörskap i Bosnien och Hercegovina. Seminariet är ett led i APU Networks arbete att genom goda exempel inspirera till affärsinvesteringar mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina.

Fokus har varit bland annat på möjligheterna för bosnier i Sverige att etablera verksamhet i hemlandet och därmed också bidra till Bosnien-Hercegovinas ekonomiska utveckling.

 Seminariet vände sig till alla som är intresserade av att starta och driva ett företag i Bosnien och Hercegovina, oavsett om det sker genom fysisk flytt till landet eller på distans, eller till de som redan har ett företag och vill etablera sig på den bosniska marknaden.

Några av våra talare den dagen var grundare till olika företag som har återvänt till Bosnien-Hercegovina från Sverige och som idag driver framgångsrikt sina verksamheter i Mostar, Sarajevo och Tuzla. Men även företag som har direkt eller indirekt anknytning av sina verksamheter med Bosnien och Hercegovina.

Vi guidades av Jesper Öhrn, genom intressant historia om Västsvenska handelskammare.

Med oss hade vi även Marita Eastmond, professor i socialantropologi vid Göteborgs universitet. Marita var en av initiativtagare för detta seminarium.

Medverkande företag:

  • Softhouse Consulting i Bosnien AB, vars VD Himzo Music delade med sig sin resa och hur var det att starta ett företag i Bosnien och vilka möjligheter som finns.
  • Sanela Cagalj, ekonomichef Zinkteknik i Mostar, berättade för oss, andra året i rad, om deras tillväxt från fyra anställda personer till idag sextiofem.
  • Adnan Hadzic – Turboservis B-H / ordförande Svensk-Bosnisk handelskammare. Adnan har jobbat på SKF där han såg till att en del av produktionen görs i Bosnien och Hercegovina idag.
  • Salih Music – Restart, organisation som verkar som affärs ambassad för Bosnien och Hercegovinas diaspora och företag. Restart syftar till att tillhandahålla tjänster till entreprenörer, affärsinriktade individer och kommuner i Bosnien och Hercegovina, genom att hjälpa till i uppstartsprocessen, investering från diasporan och anslutning till det lokala näringslivet med folk som bor utanför landet.

Företag som ställde ut:

  • Una Förlag, Samira Ajanovic
  • SEEBA, Andan Berberovic och Zlatan Bajric.

Seminariet ägde rum i centrala Göteborg, på Väst Svenska Handelskammare och avslutades med middag med alla inbjudna gäster.

Vi tackar alla våra gäster som valde att komma och lyssna på oss trots en varm sommar dag i Göteborg!