Födelsedagspresent till B&H från APU Lär och Lek Bosniska

Hur firar man Bosnien och Hercegovinas Nationaldag och hur gör han, proffskocken Edin Dzemat , när han lagar så god mat? Dessa var teman för senaste lektionen för APU Lär och Lek Bosniska.

Följ med in till vår verkstad och se barnen skapa figurer av mat,  träna och utveckla modersmålet och sin tvåspråkighet. Fruktskapelser växer fram när ord på svenska och bosniska smakas på och befästs. Lärarna följer med i leken och strävar efter att varje nytt ord upplevs och får mening.

Edina Hadzimujic, koordinator APU Lär och Lek Bosniska berättar:” Vår verkstad vänder sig till barn och föräldrar som i sin vardag använder svenska och bosniska och strävar efter att utveckla tvåspråkigheten hos barnen under kreativa former. Vetenskapen säger att vi ska blanda lärande metoder – att lära genom lek och under kreativa former och också genom traditionellt lärande.”

Tillsammans med partners arbetar APU Network även för långsiktig modersmålsinlärning. Ett samarbete mellan Språkinstitutet i Sarajevo, BH Förbundet, svenska och bh institutioner, tillsammans med andra organisationer arbetar med långsiktiga strategier för att fortsätta utveckla tvåspråkighet och utveckla rätt arbetsmetoder för modersmålsinlärning för kommande generationer. En rad satsningar har gjort och flera är inplanerade; den senaste var föreläsningen ”Modersmål och flerspråkighet som nyckel till inlärning”.

Framöver vill vi uppmärksamma kommande samarbeten med:

Denis Tajic – processledare Södertäljekomun och APU medlem Nihad Bunar – Section for Child and Youth Studies Christina Hedman – Stockholmsuniversitet Natalia Ganuza – Stockholmsuniversitet

Barnen har nu skapat sina fruktfigurer och tar varsin bosnisk-hercegovinsk flagga för att fira födelsedagsbarnet – Bosnien och Hercegovina.

Grattis Bosnien och Hercegovina på din födelsedag önskar barnen och APU Network!