APU Pahulja – skidskola där ungdomarna leder

Andra året i raden organiserar APU Network skidevent för APU medlemmar och vänner – APU Pahulja.

Daglig skidskola kombineras med aktiviteter för barn, ungdomar och familjer i ett sjudagars event under jullovet och hålls i Idrefjäll. Eventet kräver förstås god planering och senast idag hölls en planeringsdag för att sätta de sista pusselbitarna på plats.

I år är det särskilt glädjande att flera av våra instruktörer är ungdomar – alla erfarna mycket duktiga skidåkare. Anes Solakovic och Ajdin Pasic tar plats som huvudinstruktörer för två av 6 grupper och Lejla Bajramovic, Amar Pasic, Amar Solakovic och Armin Redzovic blir hjälpinstruktörer.

”Det är jätteroligt att vara med i APU Pahulja, vi är flera ungdomar som älskar skidåkning och vill åka tillsammans. Sedan är det också kul att lära ut till andra. Vi är aktiva inom skidåkning och flera andra sporter där vi har tränat på utlärning till andra, som hockey och tennis. Vi är glada att vi kan engagera oss i APU och hjälpa till så att ännu fler lär sig att åka. ” – säger Anes Solakovic, som också är huvudtränare och ansvarig för verksamhetsplanering i en tennisklubb.

I fortsättningen kan vi se fram emot att ännu fler ungdomar leder och deltar i APU projekt och verksamhetsutveckling. Zineta Mevic, koordinator för APU Networks projektkontor, där samtliga APU projekt koordineras och följs upp berättar:

”Under senaste året har över 100 ungdomar anslutit sig till APU Network under plattformen APU Youth. Det anser vi vara en av våra största framgångar under föregående året. Tillsammans har vi funderat hur de bäst vill bidra till APU Networks arbete. Ungdomarna ser gärna att de så mycket som möjligt ingår i redan befintliga projekt för att börja som delprojektledare och så småningom kunna leda egna större projekt. Det är av största vikt och till vår stora glädje att vi  tillsammans över olika generationsspann kan utveckla APU ledarskapet och våra projekt tillsammans”