Engagera svenska och bosniska-hercegovina (BiH) företag och entreprenörer för ökad handel mellan Bosnien Hercegovina och Sverige

Ett rundabordssamtal om de möjligheter och utmaningar som svenska och bosniska företag i Bosnien Hercegovina  står inför, samordnas av Sveriges ambassad i BiH och APU Network Förening

5 december 2017, Hotel Central, Ćumurija 8, Sarajevo

Många individer från Bosnien och Hercegovina eller med familjebakgrund i Bosnien och Hercegovina upprätthåller starka band mellan våra två länder och samhällen och bidrar starkt till det bilaterala samarbetet mellan Bosnien och Hercegovina och Sverige.

”BiH-diasporan i Sverige och APU-nätverket överbryggar klyftan mellan våra två länder och bidrar till att stärka handel och investeringar – det finns många bra och konkreta exempel. APU-nätverket betonar också vikten av jämställdhet och hur ett jämställt samhälle kan stärka konkurrenskraften, säger H.E. Anders Hagelberg, Sveriges ambassadör i BiH.

Flera företag som drivs av svenskar med familjebakgrund i Bosnien och Hercegovina har etablerat sig i Bosnien och Hercegovina och har med sig erfarenheter från svensk industri och svensk marknader. Svenska-BiH-företagare och företag inom områden som livsmedelsförädling och jordbruk, tillverkning, metallgjutning, IT- och digitaliseringstjänster, marknadsanalys samt innovation har anpassat sig för  BiH-marknaden.

Svenska-BiH-företagen gynnas ofta av  kunskaper och nätverk mellan gränserna och bidrar till den ekonomiska utvecklingen i både Sverige och Bosnien och Hercegovina. Svenska-BiH-företag är ofta en drivkraft för handeln mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina och kan underlätta för investeringar och sysselsättning i både Bosnien och Hercegovina och Sverige. Nätverk bland personer med starka band mellan våra länder, inte minst APU Network, har öppnat nya möjligheter och kontakter för företagare och företag utan föregående närvaro och kunskap om biH-marknaden.

Sveriges ambassad i Bosnien och Hercegovina, i samarbete med APU Network, organiserar ett rundabordssamtal med målet att ta del av erfarenheterna från svenska och BiH entreprenörer och företag i Bosnien och Hercegovina. Vilka är de faktorer som påverkar en framgångsrik etablering i Bosnien och Hercegovina och vilka utmaningar har de haft (t.ex. tillgång till marknaden och konkurrenskraft, finansiering och investeringar, institutionella, rättsliga och politiska ramar)? Hur kan återstående hinder mötas med hjälp avtidigare erfarenhetern?

Syftet med rundbordet är att kartlägga befintliga åtgärder och initiativ för svenskt-bih-företagens bidrag till den ekonomiska utvecklingen i Bosnien och Hercegovina och att lära sig av erfarenheterna av sådana företag i Bosnien och Hercegovina som drivkraft för handeln mellan våra två länder. Det är tänkt att samtalet ska vara den första fasen i en process som senare också ska komma att involvera andra intressenter, inklusive regeringen och myndigheter i Bosnien och Hercegovina.

APU Network Association är en förening som är inrättad för att främja ett förstärkt samarbete mellan människor i Bosnien och Hercegovina på områden som utbildning, entreprenörskap och kultur. Namnet APU Network är en förkortning till Akademija, Poduzetnistvo och Umjetnost. Ordföranden för APU Network, Emina Pasic, och dess chef för APU Network Förening Platform för handel och entreprenörskap samordnar rundabordsservicen.