APU Youth – Våra nya ledare på besök i Sarajevo och Student & Young Professional Congress

APU Youth – Våra nya ledare på besök i Sarajevo och Student & Young Professional Congress

För andra året i rad anordnades IEEE Student & Young Professional Congress (IEEE SYPC) i Sarajevo den 1-4 december. IEEE SYPC är en kongress som spelar en viktig roll för att bemyndiga ungdomarna i Bosnien och Hercegovina. IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, är en sammanslutning av ingenjörer och vetenskapsmän världen över; det är världens största tekniska professionella samhälle vars vision är att främja teknisk innovation till förmån för mänskligheten och samhället. IEEE-studenter och unga yrkesmän som är en aktiv och engagerad del av IEEEs medlemskap, är intresserade av att stärka sin professionella image, utöka sitt globala nätverk, ansluta sig till lokala kollegor och bidra till ett gott samhälle.
Under de fyra kongressdagarna fördjupar sig deltagarna inom personlig utveckling, professionellt nätverkade, innovativt tänkande, entreprenörsutveckling och livslång vänskapsbyggnad där några av de mest inflytelserika teknikerna, ledarna och entreprenörerna från hela världen samt i Bosnien och Hercegovina är samlade (http://sypc2017.ieee.ba/).

Den 1-4 december samlades ambitiösa studenter från hela Bosnien och Hercegovina på Burch universitetet i Sarajevo för att själva inspirera, inspireras och stärka sina karriärmöjligheter. Deltagarna fick möjlighet att lyssna på inhemska och internationella personligheter som presenterade sina idéer och hur de upplevde världsmarknaden inom de områden som omfattas av IEEE. Detta var en möjlighet för unga karriärentusiaster att ansluta sig till varandra och även med framtida medarbetare från andra länder. Deltagarna fick också chansen att delta i workshops där interaktiva föreläsningar hölls vilket innefattade många djupa diskussioner. Avsikten med interaktionerna var att studenterna skulle tillföra konkreta frågeställningar och idéer från kongressen i syfte till att utvinna så mycket kunskap som möjligt av föreläsarna. Under kongressen hölls även en mindre mässa en förmiddag där olika företag och organisationer presenterade sig vid sina egna stånd. Här fick bland annat studenterna möjlighet att nätverka genom att ställa frågor, presentera sig själva samt deras syn och idéer.

Innan kongressen hade studenterna möjlighet att ta fram en idé och innovation för en företagsverksamhet samt därmed söka efter investerare för att förverkliga denna verksamhet. Dessa presentationer presenterades med en hög nivå av ambition, kreativitet och spänning av studenterna en hel dag under kongressen. När samtal ägde rum under paneldiskussionen fanns det konkreta exempel på hur man tar det första steget från en idé till själva utförandet.
APU Youth deltagarna Merima Hadzimesic och Amer Halilovic deltog i kongressen med de övriga studenterna. De deltog i föreläsningar och workshops inriktade på nätverkande, de hade en monter under mässan där de presenterade APU Network och APU Youth samt lyssnade på besökarnas idéer och visioner. APU Youth organiserade en tävling för ungdomarna där man kunde vinna en Raspberry Pi samt smaka på svensk choklad. Tävlingen var en del av APU Youths strategi för att få uppmärksamhet och intresse för APU av de unga karriärentusiasterna samt mingla och skapa nya kontakter. För att vinna en Raspberry Pi skulle deltagarna motivera anledningen till varför just de skulle få denna produkt, detta skulle de göra via en länk till en websida. Tävlingen var en framgångsrik aktivitet inom området IT/ programmering vilket ju var ett tema på kongressen. Adnan Mujanovic vann en Raspberry Pi med motiveringen: ”Med sitt kreativa tänkande och humoristiska sida finns det ingen tvekan på att vinsten går till denna unga talang ”.

IEEE SYPC kongressen i Sarajevo bidrog med mycket inspiration och idéer till framtida projekt för APU. Till nästkommande IEEE SYPC kongresser ser vi fram emot att delta i mycket breddare aktiviteter riktade till de yngre karriärentusiasterna. Flera frågor kring studentutbyten mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina dök upp vilket kommer att bli ett mål för APU Youth att genomföra, ett exempel är att se hur studenter från Bosnien och Hercegovina kan tävla om en praktikplats eller studier i Sverige. Vidare hade vi även önskat att boka in föreläsare inom olika områden och anordna diverse workshops. APU Youth kommer även sprida information om IEEE SYPC kongressen för studenter i Sverige i syfte till att öka deltagandet av studenter och unga professionalister från Sverige. Det är ett viktigt steg för ökat samarbete och utbyte mellan ungdomar och studenter mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina och på så sätt tillsammans bidra till utveckling av ett framgångsrikt samhälle i båda länderna.