Framgångsrik Ski event med Apu Networks sektion APU Pahulja

APU Networks sektion APU Pahulja genomförde framgångsrikt det första SKI eventet med skidskolan efter flera månader av förberedelser under veckan 52 (20-27 december) 2015 i Idrefjäll. SKI eventet överträffade alla förväntningar med högt deltagande av ca 140 personer, både vuxna och barn.

APU Pahuljas mål är att erbjuda högkvalitativ skidskola med behöriga instruktörer. För att uppfylla målet, lades stor vikt i att organisera skidskolan och anpassa gruppindelning för allas behov. Alla föranmälda deltagare delades i fyra grupper, gröna, blåa, röda och ”Pahulja”. Sammasättningen i grupperna gjordes med hänsyn till deltagarnas ungefärliga ålder och skidförkunskaper, som övervakades av 2 handledare, en instruktör och en medhjälpare för att kunna hjälpa till alla deltagarna i gruppen på bästa sättet.

Totalt hade vi ca 12 handledare, instruktörer och medhjälpare. Medhjälparna fick möjlighet även att förbättra egna kunskaper i skidåkning men även testa på att handleda gruppen vilket har skapat bra förutsättning för att kunna utbildas till instruktörer och så småningom handleda grupperna.

Utöver skidskolan, planerades och genomfördes ett antal lyckade aktiviteter såsom: kreativa aktiviteter for barn, bowling, simhallsbesök, basket/fotboll/gympa samt musikkvällar.

Skidskolan hade avslutning med tävlingsloppet för alla deltagare. Tävlingsloppet döptes till ”Jonas Bringhammar” som minne till en framliden vän till skididrotten och flera instruktörer.

APU Pahulja första SKI eventet med skidskolan avslutades med många positiva intryck samt en del förbättringar kommer att förberedas inför kommande SKI eventet. Utvärderingsenkäten har skickats till alla deltagarna för att kunna lämna egna synpunkter och förbättringsidéer. Det har resulterat i många intressanta förbättringsförslag som kommer att bearbetas av arbetsgruppen APU Pahulja till nästa SKI event.
APU Pahulja arbetsgruppen

Haris Bajramovic Fuad Solakovic
Emina Pasic Irfan Koldzo
Damir Kadic Anis Babajic

Mer info på: APU Pahulja