Friska idéer för ett bättre och framgångsrikt verksamhetsår

Precis som förra året höll APU Network förra söndagen i Stockholm den andra i raden av strategiska planeringar av aktiviteter –  denna gången för verksamhetsår 2017/2018.

Cirka 20 APU medlemmar deltog på workshopen och utnyttjade möjligheten att påverka APUs långsiktiga arbete och pågående aktiviteter. Detta genom aktivt utbyte av idéer och förslag. I början av mötet hälsade APUs ordförande Emina Pasic alla deltagare välkomna och betonade att APU ser alla medlemmars individuella kunskaper och färdigheter som en viktig drivkraft för betydande förändringar, för både Bosnien och Hercegovina och det svenska samhället. Ytterligare lyfte hon fram den stora betydelsen av det engagemang från de yngsta APU medlemmarna “Vi vill se att alla våra projekt och aktiviteter är anpassade för aktivt engagemang av APU Youth medlemmar; på lång sikt vi vill se att dessa projekt leds av ungdomarna.” sa Emina Pasic.

Efter Eminas korta presentation av APUs verksamhet och aktiviteter fortsatte Vernisa Rejhan med en workshop som involverade alla närvarande att aktivt delta i brainstorming inom APUs  fyra områden – utbildning, entreprenörskap, kultur och sport.

APU områdesansvariga samlade alla ideer för sitt område och kommer nu att vidare i sina arbetsgrupper förbereda förslag tillbeslut om vilka aktiviteter ska ingår i årsplan 2018.

Det är mycket glädjande att denna planeringsprocess blir bättre och bättre för varje år. Har vi bra underlag från medlemmarna blir det både enklare att genomföra ideerna och det blir ett bra underlag för vår budgetplanering, och det gillar ju jag som ekonomiansvarig!  – säger styrelsemedlemmen Sude Sacirovic.

APU tackar alla deltagare för deras engagemang och vilja att bidra och på ett proaktivt sätt påverka vår verksamhet. Det är bara genom gemensamt utbyte av déer och erfarenheter av alla medlemmar som vi kan skapa framgångsrika projekt.  Har du också en ide eller vill veta mer, kontakta oss på [email protected].