SAS i samarbete med APU Network

SAS har i dagarna skickat ut en enkät för att ta reda på hur bosniersvenskar flyger och vilka behov som styr. Syftet är att öka kunskap om målgruppen och få ett bra underlag vid planering av flygrutter i södra Europa

”Vi ser att fler och fler reser till södra Europa för att besöka släkt och vänner, vilket kan vara en potentiell affär för SAS och en god möjlighet att serva bosniersvenskar med bra infrastruktur för deras resande. Därför vill vi titta närmare på vilka behov och möjligheter finns”

Initiativet att göra undersökningen kom från tre anställda på SAS som har bosniskt påbrå och är medlemmar i APU Network – Sead Omeragic, business controller, Adis Ganovic, strategisk analytiker och Vernisa Rejhan, lean coach.

”I samtal  med bosniersvenskar i vår omgivning, är det många som efterfrågar möjlighet till flexibla resor till Bosnien och Hercegovina och tillbaka. Vi tror därför att det inte är priset som styr i första hand, utan att man gärna vill ha goda bokningsmöjligheter och direktflyg” – säger Sead Omeragic.

Adis Ganovic håller med och betonar att vi idag kan se att många bosniersvenskar väljer att under sin sommarsemester vistas i både Kroatien och Bosnien och Hercegovina och att en mer flexibel resväg att där man kan kombinera var man påbörjar och avslutar sin semester vore att föredra.

Som ideell organisation arbetar APU Network för att bygga broar mellan Bosnien och Sverige och lägger stor fokus på att hitta goda möjligheter för ömsesidigt ekonomisk utbyte mellan de två länderna.

”Vi tror på enskilda personers potential att känna igen och agera på investeringsmöjligheter mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina. Dock har vi sett att det inte alltid är lätt att veta hur man konkret ska göra om man har en idé. Därför har vi  ett samarbete med flera partners för att stödja våra medlemmar och vänner som vill ta vidare sin affärsidé. Vi samarbetar med svenska handelskammaren i BiH, svenska ambassaden i Sarajevo, bosniska ambassaden i Sverige och flera andra instutioner och organisationer som jobbar för ökat handelsutbyte mellan våra två länder. – säger Vernisa Rejhan, som också är ordförande i APU Network.

Nu är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten – ju fler svar desto bättre beslutsunderlag för SAS att tänka vidare och vem vet, kanske flyger vi direktflyg med SAS till Sarajevo nästa sommar!

För att komma till enkäten, klicka här.

Här kan du läsa om några framgångsrika exempel på lönsamma svenska investeringar i Bosnien och Hercegovina: