Idag presenterade flygbolaget Scandinavian Airlines SAS sin plan för nya flyglinjer under 2018. Bland dem finns även Sarajevo som nytt resmål från Köpenhamn som avreseort. Därmed vill SAS tacka APU Network för goda inspel i förra årets initiativ och analys av bosniensvenskarnas flygresevanor som har varit till nytta som del av beslutsunderlag som har lett till beslutet att börja flyga till Sarajevo.

Förra året initierade tre APU medlemmar och dåvarande SAS anställda, Vernisa Rejhan, Adis Ganović och Sead Omeragić, en analys kring bosniensvenskarnas flygresevanor mellan Sverige och BiH. Utifrån möjligheten de såg att påverka på sin arbetsplats och med insyn i behoven av bättre infrastruktur mellan BiH och Sverige, ville de visa på potential för en ny marknad för SAS.

”Vi ville ta reda på de konkreta flygbehoven bland bosniensvenskarna och kom överens  om att skapa en enkät och skicka det i samarbete med SAS till alla medlemmar. Flera APU medlemmar var involverade i framtagning av rätt frågor i enkäten som slutligen kvalitetssäkrades av SAS kommunikationsavdelning. Enkäten gick viralt och resulterade i ca 2000 svar vilket var jättepositivt och överraskande för alla involverade”, säger Adis Ganovic.

SAS kommer att flyga under 2018 påsk till september från Köpenhamn till Sarajevo. Fram till dess kommer APU Network att, där så behoven finns, verka för att det blir så bra samarbete som möjligt mellan SAS och intressenter i Bosnien och Hercegovina. Medan Adis Ganović aktivt jobbar för fortsatt samarbete i frågan med SAS, har Vernisa Rejhan, som numera bor i Sarajevo,  träffat ministern för trafik och kommunikationer, Ismir Jusko, för att verka för ett bra införande av flyglinjen.

”Både ministern och flygplatsledningen i Sarajevo har visat stort intresse och vilja för ett gemensamt samarbete. Det är glädjande för oss att se en öppenhet från allas håll att agera för slutanvändaren som ju är vi som flyger mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina. Ännu en gång har vi visat att vi som lobby kan påverka i viktiga frågor”, säger Vernisa Rejhan.

APU Network ställer sig därmed till förfogande för att bidra till stärkta bosniensvenska relationer där en bra infrastruktur är en viktig förutsättning. Samarbetet kommer att vidareutvecklas i närtid och vi återkommer förstås med mer information.

”Tack alla APU medlemmar som har svarat på förra årets enkät. Nu ser vi fram emot att tillsammans med  SAS och övriga intressenter  titta på  hur vi kan samarbeta för ett bättre  infrastrukturellt stöd till Bosnien och Hercegovina”, avslutar Dženan Karić, kommunikationsansvarig för APU Network.