Att dela kunskaper och bidra till en bättre integration i Sverige

Redan i december 2016 informerade APU Network (http://bit.ly/2h9llWV) om Järfalla kommuns mentorsprogram som alla APU medlemmar frivilligt kunde anmäla sig till. Nästan ett år senare  pågår detta fina samarbete och det har resulterat i kanonfint projekt inom ramen av mentorsprogrammet. Detta pilotprojekt avslutas vid årsskiftet och har även öppnat möjligheter till ett fortsatt samarbete med Järfälla kommun.

Programmet resulterade i att sju aktiva medlemmar skrev på ett mentorskontrakt med Järfälla kommun. Syftet var att matcha nykomna flyktingar från olika världsdelar med en mentor och på detta sätt underlätta introduktionen till alla institutioner i Sverige men framförallt få dessa adepter att börja arbeta eller få praktikplats. Mentorsuppdraget går ut på att vägleda, stödja och inspirera adepten i form av gruppträffar och individuella samtal till en smidig väg ut till arbetsmarknaden. Läs mer om Armin Hadzic’s och Jamal’s framgångsberättelse inom ramen för mentorsprogrammet som lyckades hela vägen (https://lnkd.in/e_X5NCJ). Andra adepter är på väg till ett nytt jobb eller praktik samtidigt som nya möjligheter till samarbete har öppnats.

”Vi är superstolta över detta fina samarbete som ger oss inte bara möjlighet att bidra på individnivå utan till samhället i stort. Mentorskap är bra erfarenhet för de som vill göra skillnad och vi vill uppmana alla APU medlemmar att testa på mentorskap” – säger Emina Pasic ordförande i APU Network. Patrik Vuorio, Järfalla kommuns projektledare lyfter speciellt fram den unika förmågan hos APU’s mentorer: “Deras förståelse, empatisk förmåga och liknande historier har i stor utsträckning  påverkat alla deras adepter och gett  de värdefulla kunskaper och färdigheter. Vi uppskattar APUs insats väldigt mycket här i Järfalla Kommun.” avslutar han med.

Under 2017 har följande personer engagerat sig i mentorsprogrammet: Emina Pasic, Armin Hadzic, Vernesa Cutuk, Vesna Fatic, Ajdin Pasic, Emir Dizdarevic i Nedim Tatar t o m 31 august ersätts av Rijad Ilijazagic.

För att stärka mentorskapstänk inom APU kommer vi att informera om olika projekt inom Järfälla kommun. Redan nu kan ni gå med i fb gruppen Järfälla integration (http://bit.ly/2j6PvOt) och Järfälla kompisar (http://bit.ly/2znG2bR) och se möjligheter hur just du kan bidra.

https://www.jarfalla.se/kommun-och-politik/integration/samverkansplattform/civilsamhalle/mentor.html