APU Network sudjeluje u projektu obilježavanja ”Dan bijelih traka” (dan sjećanja na događaje koji su se počeli dešavati 31.maja na području opštine Prijedor). Ispred našeg udruženja treba da uključimo djecu/omladince koji bi mogli da prisustvuju na ovom važnom događaju kao dio performansa. Zamisao je da djeca nose po cvijet i bijelu traku oko ruke. Pored našeg udruženja u ovom projektu učestvuju također Savez Neretva i druga bosanskohercegovačka udruženja.

Potrebno je 102 djece/omladinaca i mi se nadamo što većem odzivu ispred našeg udruženja.
Svi vi koji želite da vaša djeca/omladinci budu dio ovoga projekta treba da se javite putem emaila do 12 maja.
Adresa i vrijeme obilježavanja u Štokholmu je 3. juni 2023. godine.
Adresa: Slottsgatan 134 (Mynttorget)

Vrijeme: 12:00 – 15.00 sati