Information till medlemmar

—————

Med anledning av det rådande läget, privata omständigheter och folkhälsomyndighetens rekommendationer har styrelsen fattat beslut att skjuta årsstämman till den 03 oktober 2020 med start kl. 11:00 – 14:30. 

Plats: BiH Föreningen Neretva, Glanshammarsgatan 8, 124 70 Bandhagen.

APU styrelse genom
/Darko Krsek

—————-

*****************************************************************************************************

—————-

APU Network styrelse har med stöd i föreningens stadgar aviserat och skickat information till  medlemmar om planerad årsstämman till den  17 maj 2020.

Med anledning av det rådande läget och folkhälsomyndighetens rekommendationer har styrelsen fattat beslut att skjuta årsstämman till den 12 september 2020 med start kl. 11:00 – 15:00. Plats och lokal meddelas senare.

Vi ber alla medlemmar att reservera ovan tid och ansluta till årsmöte den 12 september 2020.

APU styrelse genom
/Darko Krsek

—————-

*****************************************************************************************************

—————-

Bästa APU Medlem,

Söndag 17 maj kl. 11:00-15:00, på Färgargårdstorget 1, Stockholm, kommer hållas APU årsstämma.


Detta är ett bra tillfälle för alla medlemmar att höra APU Networks övergripande nuläge och påverka organisationen inriktning.

I år har vi valår i APU Network föreningen vilket betyder att vi kommer att välja ledamöter till både styrelse och valberedning.

Betalande medlemmar har även möjlighet att anmäla intresse för styrelse- och valberedningsarbete. Intresseanmälan skickas till valberedningens kontaktmail: [email protected] senast den 26. 09. 2020.
Valberedning består av två medlemmar, Edina Hadzi och Adnan Berberovic. Det går även att kontakta valberedning personligen.

Du kan också lämna in din motion senast den 3 maj 2020.

Senast den 3 maj 2020 kommer underlag till årsstämma att skickas till medlemmar.

Medlemsavgiften som betalas in efter den 10 maj är giltigt men dessa medlemmar kommer inte ha möjlighet att rösta vid föreningsstämman.

En motion bör handla om föreningens inriktning, strategi eller andra övergripande frågor som berör många medlemmar. Det kan t.ex. handla om att utveckling av nya samarbetsformer inom de fokusområden eller om att föreningen ska ta fram en strategisk plan för att arbeta med en speciell fråga.

Så här skriver du en motion:

  • Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Obs! Handlar det om flera olika ämnen bör du skriva en motion per ämne.
  • Beskriv nuläget och problemet/behovet.
  • Beskriv ditt förslag till lösning och dina argument för förslaget. Komplettera gärna med ett kostnadsförslag om det är möjligt. Avsluta med ditt och eventuella medmotionärers namn och datera motionen. Lämna in på något av följande sätt:
    – Maila till [email protected] och  [email protected]
    – Posta till APU Network föreningen, APU Network, Box 667, 114 79 Stockholm.
    Vi behöver ditt förslag senast 03 maj 24:00.

Vad händer sen?

Styrelsen svarar på alla motioner och föreslår beslut till årsmötet. Svaren skickas med övrigt underlag till årsstämman. Om styrelsens förslag skiljer sig från ditt bör du vara på plats och motivera ditt förslag på årsmötet. Du kan också ordna så att någon annan är på plats i ditt ställe. Det är medlemmarna som är närvarande på årsmötet som tar beslut om varje motion.

Viktiga dokument:

Med vänlig hälsning,
APU Network styrelse