Framtiden med APU Network – inrikting och aktiviteter 2017

I slutet av oktober hölls  ett heldagsseminarium på temat ”APU inriktning och aktiviteter 2017”. Ett trettiotal personer deltog i seminariet: tidigare och nuvarande APU ledare, aktiva medlemmar och  flera nya medlemmar. De olika perspektiven bidrog till aktiva diskussioner och ett stort engagemang mot ett gemensamt mål – att skapa en bra APU aktivitetsplan för kommande året.

 

Under seminariet presenterade APU ordförande, Vernisa Rejhan, förslag på APU Networks inriktning för 2017 som var underlag för en första dialog under dagen. Därefter presenterade områdesansvariga sin plan för det kommande året. Uppdrag, mål, utmaningar och förslag på aktiviteter och projekt presenterades för varje område:

 • Utbildning – Edina Hadzimujic och Darko Krsek
 • Entreprenörskap – Himzo Music, Ajla Timbrant, Hari Turcinhodzic
 • Kultur – Samra Kuljuh och Valina Durakovic
 • Sport – Anis Babajic och Emina Pasic
 • APU Youth – Seherzada Selimovic och Armin Hadzic
 • Project Office – Zineta Mevic, Ajdin Pasic och Irfan Koldzo

Alla närvarande fick tycka till om de olika förslagen i workshopen som hölls under eftermiddagen. Efter input och sammanfattning resulterade seminariet i en förstärkt inriktning och många goda inspel till områdesansvariga att ta med i sitt kommande planeringsarbete.

APUs inriktning har vi delat in i teman nedan och kommer att berätta om varje tema i en artikelserie under de kommande veckorna:

 • Stärkt APU medlem – starkt APU Network
 • Vi är APU Brobyggare – vi bygger broar mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina
 • Vi är ambassadörer för och aktiva medborgare i Bosnien-Hercegovina och Sverige
 • Vi utvecklar resultatinriktade samarbeten med likasinnade
 • Vi är företagsamma och effektiva i allt vi gör

Gruppen tog även fram ett första förslag på årsplan som kommer att omfatta alla APU projekt för 2017. Årsplanen kommer att fastställas under december och bli då underlag för APU Project Office att planera och fördela arbetet bland våra medlemmar som aktivt jobbar i projekten. Förstås finns det alltid utrymme för goda nya idéer under det löpande året, men viktigt att vi har en bra grund satt för att jobba i enlighet med vår inriktning.

Alla närvarande enades om att det är viktigt att även framöver inkludera medlemmar i APUs strategiska planeringsarbete. Därför togs redan på plats beslut om att bjuda in till fler liknande träffar där alla fullgoda medlemmar är välkomna att ansluta. Inom kort återkommer vi därför med inbjudan till en ny workshop på temat APU Vision och Uppdrag. Under 2017 kommer vi att bjuda in till liknande seminarier varje kvartal för att skapa forum för strategiska samtal för alla intresserade medlemmar.

Har du frågor och förslag under tiden, är du välkommen att kontakta oss på [email protected]