Nova sekcija APU Mreže: APU Business

Na svečanom obilježavanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine najavili smo osnivanje sekcije APU Business te tokom večeri dali poseban akcenat ekonomskim temama, kroz izlaganja i panele naših gostiju, a na što se želimo posebno osvrnuti u ovoj objavi.

Poduzetništvo je jedna od temeljnih odrednica APU Mreže još od njenog osnivanje prije 20 godina, te svakako način da se pokaže kako se voli domovina! 

Kroz godine, APU se etablirao u švedskom društvu sa jakim poveznicama sa predstavnicima bh vlasti, te sa kompanijama i pojedincima koji uspješno grade mostove između Švedske i Bosne i Hercegovine. Sa APU Business želimo učvrstiti našu poziciju i pomoći u daljnjem osnaživanju ekonomske saradnje ovih dviju zemalja, te usmjeriti snagu dijaspore na projekte koji će donijeti istinske promjene.

Koliko god nam je drago svjedočiti uspješnim pričama o saradnji između BiH i Švedske, želimo potaknuti i veća i strukturanija ulaganja u ili izvoz iz BiH i pomoći stvaranju bolje poslovne klime u BiH, te podizanju sveopćeg ekonomskog ranga BiH.

Sarađujući sa jednom od najznačajnijih institucija u BiH, kada je u pitanju poboljšanje bh ekonomije – Vanjskotrgovinskom komorom BiH, APU Mreža je imala čast ugostiti ekonomskog stručnjaka g. Vjekoslava Vukovića, PhD  – predsjednika komore. On je na izuzetno slikovit način predstavio ekonomsku stvarnost u BiH.

Realni, statistički podaci koje VTK BiH analizira i tumači, donose strateške planove, govore o relativno uspješnim pomacima, ili kada je u pitanju vanjsko trgovinsko djelovanje BiH, a također pokazuju i šta nam je činiti dalje da ostvarimo značajnije rezultate. Evropski put Bosne i Hercegovine je zasigurno nešto što će u mnogome riješti probleme s kojim se izvoznici suočavaju – gdje jednako, ako ne, i objektivno kvalitetnije proizvode iz BiH ne možemo plasirati na EU tržište, koje i najveće izvozno tržište za vodeće grane BH privrede – metalna, elektro, namjenska i drvna industrija.

Projekti zelene energije je nešto što je i prisutne na događaju potaklo da pitanja i ideje o ulaganje koje švedske dijaspora može napraviti. Istaknuto je da principi cirukularne ekonomije, koja će omogućiti održivu energetsku tranziciju će biti ključni za izvozne privredne grane, u suprotnom se predviđa pad do 27% sa gubitkom i preko 300 miliona KM, te 2500 hiljade zaposlenih po industrijskoj grani (izvor IDA projekat, UNDP).

Ekonomski, BiH najviše sarađuje sa Njemačkom, te zemljama u regiji, dok je nažalost ekonomska saradnja sa Švedskom i dalje na niskom nivou, iako je to zemlja sa jednim od najvećim broj državljana BiH.

Poboljšanje te, ali i opće ekonomske razmijene, Vanjskotrgovisnka komora BiH vidi kroz sljedeće:

 • Ubrzavanje usuglašavanja zakonskih regulativa s evropskim zakonodavstvom 
 • Nametanje BiH kao najbolje i najbliže destinacija alternativnih dobavljača 
 • Povećanje  izvoz proizvoda s većim stupnjem dorade
 • Olakšanje uvoz repromaterijala i sirovina koji se ne proizvode u BiH
 • Jačanje domaćih brendova i  i svijest o kupovini domaćih proizvoda
 • Promocija održive cirkularne i zelene ekonomiju i poslovnih modela
 • Unapređenje digitalizacije svih procedura u poslovanju (carine, bankarstvo, itd.)
 • Povećanje korištenja turističkih potencijala BiH – napomenimo sjajnih 18% povećanja turističkih posjeta u odnosu na prošlu godinu!
 • Razvoj mreže promoviranja potencijala BiH (ekonomska diplomacija, komorski sistem…)

Upravo se mi iz APU mreže vidimo kao dio sistema koji može dati svoj doprinos u razvoju privrede u BiH kroz promovisanje svebosanskohercegovačkog – kulture, umjetnosti, obrazovanja, proizvoda, poduzetništva, pojedinca – bosanskohercegovačkog čovjeka i bosanskohercegovačkih kompanija!

Sekcija APU Business stavlja u fokus poduzetništvo i partnerstvo sa VTK pokazujemo koliko smo ozbiljni u namjeri da gradimo veze između Švedske i BiH i olašamo BH privrednicima nastup na švedskom tržištu, kao i švedskim kompanija pristup BH tržištu, te da olakšamo BH dijaspori ulaganja u domovinu – stoga i ovaj put pozivamo sve zainteresovane poduzetnike i privrednike da nam se jave!

Švedska je druga domovina za preko 100 000 Bosanaca i Hercegovaca, među kojima je mnogo onih koji su uspješni u svom djelovanju i koji su se višestruko afirmisali u švedskom društvu. Takvi ambasadori naseg BiH identiteta i vrijednosti su utrli put, i drugima što dolaze i sada, a s druge strane su i doprinjeli stvaranju opšteg dojma da se sa ljudima iz BiH može i želi sarađivati. 

Predsjednik švedske privredne komore u BiH Amir Čoralić, prošle godine naš gost, a sada domaćin panela, je upravo iz toga razloga ugostio Selmu Kahrimanović, Adisa Murtića i Damira Konakovića.

 • Selma Kahrimanović, suvlasnica agencije za nekretnine Pontuz Lofgren – 2022. nagrađena titulom najboljeg agenta za nekretnine u Švedskoj.
 • Adis Murtić, PhD medžmenta inovacija, stariji menadžer u Siemens Energy i asistent na Uiverzitetu u Linkopingu, te autor brojnih naučno-istraživačkih radova.
 • Dr. Damir Konaković, šef odjela za oralno zdravlje Sigrid Therapeutics, doktor stomatološke hirurgije. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u poslovnom razvoju i izgradnju poslovnih modela i strateških partnerstava. Predsjednik odbora Solar X Sweden i investitor u mnogim kompanijama.

A kako je raditi biznis u Bosni i Hercegovini, pričali smo sa:

 • Himzom Musićem iz Softhouse Balkan
 • Emirom Ahmetspahićem iz Propellera
 • i Zanom Karkin, Bazerdžana, koje je ugostila Merana Sadiković-Mandžukić – poduzetnica u BiH i Švedskoj i konsultant za poslovna rješenja i ”cybersigurnost”.

G. Musić i g. Ahmetspahić su nakon godina djelovanja u Švedskoj, investirali i osnovali IT firme u Bosni i Hercegovini, te donijeli poslovne prakse, iskustvo i znanje u BiH. Raditi posao u BiH, nakon godina provedenih u Švedskoj, iako izazovno, predstavlja svakako i jednu duševnu satisfakciju.

Određeni pomaci koje BH radi ka digitalizaciji, kao i harmonizacija pravno-ekonomskih, pa i drugih segemenata sa EU, svakako da imaju pozitivni aspekt na investiranja i na djelovanje kompanija koje su orijentisane kao izvozu usluga, a kao što je to slučaj sa kompanijama Softhouse i Propeler.

Da se pored IT, samostalno i patritizmom mogu nizati poslovni uspjesi pokazala nam je naša gošća iz Sarajeva – Zana Karkin. Iako po vokaciji IT inženjer, svoju je ljubav prema BH materijalizirala u koncept store Bazerdzan i proizvode koje na jedan moderan način čuvaju i šire priču o tradiciji i kulturi BiH. Na dalje, Zana djelovanjem kroz raznorazne organizacije radi na projektima podrške digitalizacije malih i srednjih preduzeća BiH, a prije par godina inovativnim pristupima kroz BiT Alijansu je svakako doprinjela edukaciji mladih ljudi u BH u IT oblastima.

Zajednički odgovor na pitanje o tome šta nama nedostaje generalno da nižemo bolje i veće poslovne uspjeha, bilo to u BiH ili Švedskoj, pa i drugdje, je svakako bio udruživanje  – konsolidacije naših potencijala, upoznavanje, prepoznavanje i promocija istih – podrška biznisu ne samo od nadlaženih institucija, nego i od nas samih za nas same.

Reakcije prisutnih, otvaranje tema o daljoj saradnji i umrežavanju, mnogobrojni upiti koje redovito dobijamo, su pokazatelj da je platforma za zajedničko djelovanje i spajanje poslovnih prilika, nešto što naša i dijaspora i ekonomija u BiH treba, a da smo mi iz APU učinili pravi korak! 

Ovo je svakako motivacija da nastavimo i intenziviramo aktivnosti kada je u pitanju sekcija APU business, jednako kao što to činimo kroz druge aktivnosti kojima podsjećamo na važne datume i događaje u BiH ili donosimo kulturno-umjetnička dešavanja koja promovišu BiH vrijednosti.

Hvala za podršku! Konktairajte nas za bilo kakve ideje ili sugestije! Pratite nas i očekujte nove aktivnosti sekcije APU Business!

Dan nezavisnosti BiH 2024 Kontaktirajte nas