Taggarkiv: apunetwork2021

Hoppas att ni haft en trevlig sommar och njutit av sol och värme!

Nu är det dags att ladda för årets roligaste händelse. Nämligen skidveckan i Idre fjäll 2021!

Vi på APU Network arbetar för fullt med att förbereda skideventet för kommande vinter 22-29/12 2021. Förra årets stora intresse för skidskola och andra aktiviteter som APU Pahulja organiserat i Idre fjäll har ställt ännu högre krav på oss vilket vi tycker är så roligt.

Vi vill med stor glädje meddela att ni redan nu kan boka er vistelse inför nästa event och försäkra er att ni får det bästa möjliga boendet i Idre till riktigt förmånliga priser.

All information gällande bokningar, skidskola och rabatter hittar ni på följande länk: APU Bokning Idre. Frågor kring boende, Skipass och andra bokningsfrågor, vänligen kontakta Nordresor på tel: 031-270050 eller mail: [email protected]

Skidskola bokar du genom att klicka här

Middag och festligheter

På grund av det rådande läget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kommer vi återkomma i höst med mer information gällande middag och festligheter. E-post kommer att skickas ut till alla som har bokat boende.

APU network medlemskap

OBS! Minst en person per bokning måste vara betalande APU network medlem. Ex. Om ni är en familj på två vuxna och två barn räcker det att en vuxen är medlem. Vi ser såklart gärna att hela sällskapet är medlemmar då det är på det sättet vi som förening kan bestå och utvecklas.

Medlemskap betalar du via Swish och skriver vem det avser i meddelandet.
Swishnummer: 1234 711 578
Medlemskap: 250kr/person.

Nu håller vi tummarna för mycket snö i vinter och en stabil situation med hänsyn tagen till coronaviruset.

Välkomna till Idre Fjäll 2021!

Hälsningar,
APU Network – sektion APU Pahulja
E-mail: [email protected]

APU meeting

Styrelsen för APU Network kallar härmed alla medlemmar till föreningsstämma.

Tid: Söndag 30. Maj 2021 med start kl. 11:00 – 13:00.
Plats: Videolänk, Microsoft Teams, Click here to join the meeting

Dagordning
▪ Mötets öppnande
▪ Fastställande av dagordningen
▪ Fastställande av röstlängd
▪ Fråga om mötet har utlysts i enighet med föreningens stadgar, §10. Föreningsstämma.
▪ Val av föreningsstämmas ordförande och föreningsstämmas sekreterare
▪ Val av två justerare tillika rösträknare
▪ Verksamhetsberättelse
▪ Ekonomisk redogörelse
▪ Ansvarsfrihet för styrelsen
▪ Fastställande av medlemsavgift för året
▪ Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
▪ Övriga frågor

Medlemskapet för Föreningens betalande medlemmar uppgår till 250kr och skall förnyas varje år senast 4 veckor innan ordinarie Föreningsstämma. Förnyelse av betalande medlemskapet sker genom betalning av hela årsbeloppet till föreningens konto via Swish 1234 711 578. Vänligen ange ditt fullständiga namn och efternamn.

Dokumentation berörande föreningsstämman kommer löpande att publiceras på denna länk.

Varmt välkomna
APU Networks styrelse