Strategisk planering av aktiviteter för verksamhetsår 2017/2018

APU Network Förening

Bästa APU medlem!

Du är hjärtligt välkommen till en gemensam planering av aktiviteter för år 2018 där du får möjlighet att påverka APU-networks fortsatta arbete genom att bidra med nya idéer och förslag till utveckling av nya-och pågående aktiviteter.

APU Network Förening är en ideell organisation som samlar personer och företag. Som aktiva medborgare i Sverige och Bosnien och Hercegovina kan vi med enade krafter bidra till positiv utveckling i de båda samhällena. Vi uppskattar att varje APU-medlem har individuell kunskap och färdigheter som vi vill se som en drivkraft för betydande förändringar, viktiga för både Bosnien och Hercegovina och det svenska samhället. Ditt aktiva deltagande i föreningens arbete är därför av stor betydelse. Dra nytta av denna möjlighet och ge ditt bidrag till dessa förändringar.

Tid: Söndag den 24 september klockan 10.00- ca15.30
Plats: IGTO-NTO Huset, Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen 112 97 Stockholm

Agenda:

 • APU strategi, vision, mål
 • APU fokusområden och funktioner
 • Grupparbete per varje fokusområde (Utbildning, Entreprenörskap, Kultur, Sport)
 • Framtagning av utkastet till Årsplan 2018
 • Övriga reflektioner, kommentarer, frågor

För vår planering är vi tacksamma för svar senast den 22 september 2017.

 

Hjärtligt Välkommen,
APU Networks styrelse
Emina Pasic, Ordförande APU Network Förening

 

Stratesko planiranje aktivnosti 2017/2018

APU Network Udruzenje

 

Postovani APU člane,

Srdačno ste dobrodošli na zajedničko planiranje aktivnosti za 2018. godinu, gde ćete moći da utičete na nastavak rada APU mreže doprinoseći novim idejama i prijedlozima kao i razvoju novih i tekućih aktivnosti.
APU Network Udruzenje je idealna organizacija koja okuplja pojedince i kompanije. Kao aktivni građani u Švedskoj i Bosni i Hercegovini, zajednickim snagama možemo doprinijeti pozitivnom razvoju u oba društva. Cijenimo da svaki APU clan ponaosob posjeduje znaje i vjestine koje zelimo vidjeti kao pokretace znacajnih promjena u nama vaznima bosanskohercegovackom i svedskom drustvu. Vaše aktivno učešće u radu udruženja od velike važnosti. Iskoristite ovu priliku i dajte svoj doprinos tim promjenama.

Datum: nedelja 24. septembra u 10.00- ca15.30
Lokacija: IGTO-NTO, Gammelgårdsvägen 38 Stora Essingen 112 97 Stockholm

Dnevni red:

 • Strategija APU, vizija, ciljevi
  • APU fokusne oblasti i funkcije
  • Grupni rad po fokusnim oblastima (obrazovanje, preduzetništvo, kultura, sport)
  • Priprema prijedloga godišnjeg plana 2018
  • Ostale reflekcije, komentari, pitanja


Radi prakticnog planiranja workshopa molimo vas da se prijavite najkasnije do 22 septembra 2017.

 

Srdacan Pozdrav,
Upravni odbor APU Network-a
Emina Pasic, Predsjednica APU Network Udruzenja